គោលការណ៍ ​ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាពសម្រាប់ Cams4Less

នៅ cams4less.com អាចចូលប្រើបានពី https://www.cams4less.com/ អាទិភាពចម្បងមួយរបស់យើងគឺភាពឯកជនរបស់អ្នកទស្សនារបស់យើង។ ឯកសារគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានប្រភេទព័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រមូល និងកត់ត្រាដោយ cams4less.com និងរបៀបដែលយើងប្រើវា។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមឬត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើងកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើង។

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះតែសកម្មភាពអនឡាញរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ ហើយមានសុពលភាពសម្រាប់អ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលពួកគេបានចែករំលែក និង/ឬប្រមូលនៅក្នុង cams4less.com ។ គោលការណ៍នេះមិនអាចអនុវត្តបានចំពោះព័ត៌មានដែលប្រមូលបានក្រៅបណ្តាញ ឬតាមរយៈបណ្តាញផ្សេងក្រៅពីគេហទំព័រនេះទេ។

ការយល់ព្រម

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងអ្នកយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងនិងយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់វា។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់និងមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់វានឹងត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះអ្នកនៅពេលយើងស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់យើងអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកដូចជាឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទមាតិការបស់សារនិង / ឬឯកសារភ្ជាប់ដែលអ្នកអាចផ្ញើមកយើងនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីផ្តល់ជូន។

នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះគណនីយើងអាចស្នើសុំព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នករួមទាំងរបស់របរដូចជាឈ្មោះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងលេខទូរស័ព្ទ។

របៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលតាមវិធីផ្សេងៗគ្នារួមមាន៖

  • ផ្តល់ប្រតិបត្តិការនិងថែរក្សាគេហទំព័ររបស់យើង
  • កែលម្អផ្ទាល់ខ្លួននិងពង្រីកគេហទំព័ររបស់យើង
  • ស្វែងយល់និងវិភាគរបៀបដែលអ្នកប្រើគេហទំព័ររបស់យើង
  • អភិវឌ្ឍផលិតផលសេវាកម្មលក្ខណៈពិសេសនិងមុខងារថ្មីៗ
  • ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈដៃគូរបស់យើងរួមទាំងសម្រាប់សេវាកម្មអតិថិជនដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានថ្មីៗនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនិងសម្រាប់គោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងផ្សព្វផ្សាយ។
  • ផ្ញើអ៊ីមែលមកអ្នក
  • ស្វែងរកនិងការពារការក្លែងបន្លំ

ឯកសារកំណត់ហេតុ

cams4less.com អនុវត្តតាមនីតិវិធីស្តង់ដារនៃការប្រើប្រាស់ឯកសារកំណត់ហេតុ។ ឯកសារទាំងនេះកត់ត្រាអ្នកទស្សនានៅពេលពួកគេចូលមើលគេហទំព័រ។ ក្រុមហ៊ុនបង្ហោះទាំងអស់ធ្វើដូចនេះ និងជាផ្នែកមួយនៃការវិភាគសេវាកម្មបង្ហោះ។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយឯកសារកំណត់ហេតុរួមមានអាសយដ្ឋានពិធីការអ៊ីនធឺណិត (IP) ប្រភេទកម្មវិធីរុករក អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត (ISP) កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាត្រា ទំព័រយោង/ចេញ និងអាចចំនួននៃការចុច។ ទាំងនេះមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងព័ត៌មានណាមួយដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបានទេ។ គោលបំណងនៃព័ត៌មានគឺសម្រាប់ការវិភាគនិន្នាការ គ្រប់គ្រងគេហទំព័រ តាមដានចលនារបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ និងការប្រមូលព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ។

ខូឃីស៍និងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើបណ្ដាញ

ដូចគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែរ cams4less.com ប្រើ 'ខូគី' ។ ខូគីទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មាន រួមទាំងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទស្សនា និងទំព័រនៅលើគេហទំព័រដែលអ្នកទស្សនាបានចូល ឬចូលមើល។ ព័ត៌មានត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយប្ដូរខ្លឹមសារទំព័របណ្ដាញរបស់យើងតាមបំណង ដោយផ្អែកលើប្រភេទកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកទស្សនា និង/ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀត។

ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង

អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអាចប្រើខូឃីស៍និងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើបណ្ដាញ។ ដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងត្រូវបានរាយខាងក្រោម។ ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗរបស់យើងមានគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់ពួកគេសម្រាប់គោលការណ៍របស់ពួកគេលើទិន្នន័យអ្នកប្រើ។ ដើម្បីចូលប្រើបានកាន់តែងាយស្រួលយើងត្រូវភ្ជាប់ទៅគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជនរបស់ពួកគេដូចខាងក្រោម។

គោលការណ៍ឯកជនភាពដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

អ្នកអាចពិគ្រោះជាមួយបញ្ជីនេះ ដើម្បីស្វែងរកគោលការណ៍ឯកជនភាពសម្រាប់ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗរបស់ cams4less.com។

ម៉ាស៊ីនមេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបី ឬបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចជាខូគី JavaScript ឬ Web Beacons ដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរៀងៗខ្លួន និងតំណភ្ជាប់ដែលបង្ហាញនៅលើ cams4less.com ដែលត្រូវបានផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅកាន់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ពួកគេទទួលបានអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលវាកើតឡើង។ បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ និង/ឬដើម្បីកំណត់ខ្លឹមសារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកឃើញនៅលើគេហទំព័រដែលអ្នកចូលមើល។

សូមចំណាំថា cams4less.com មិនមានសិទ្ធិចូលប្រើ ឬគ្រប់គ្រងលើខូគីទាំងនេះ ដែលត្រូវបានប្រើដោយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបីទេ។

គោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់ភាគីទីបី

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ cams4less.com មិនអនុវត្តចំពោះអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតទេ។ ដូច្នេះ យើង​កំពុង​ណែនាំ​អ្នក​ឱ្យ​ពិគ្រោះ​ជាមួយ​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​រៀងៗ​ខ្លួន​នៃ​ម៉ាស៊ីនមេ​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ភាគី​ទីបី​ទាំងនេះ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម។ វាអាចរួមបញ្ចូលការអនុវត្ត និងការណែនាំរបស់ពួកគេអំពីវិធីដកខ្លួនចេញពីជម្រើសមួយចំនួន។

អ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីបិទខូឃីស៍តាមរយៈជម្រើសកម្មវិធីរុករកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ដើម្បីដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការគ្រប់គ្រងខូឃីស៍ជាមួយកម្មវិធីរុករកគេហទំព័រជាក់លាក់វាអាចត្រូវបានរកឃើញនៅគេហទំព័រនីមួយៗរបស់កម្មវិធីរុករក។

សិទ្ធិឯកជន CCPA (កុំលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ)

ស្ថិតក្រោមសិទ្ធិ CCPA ក្នុងចំណោមសិទ្ធិផ្សេងៗអតិថិជនរដ្ឋ California មានសិទ្ធិ៖

ស្នើសុំថាអាជីវកម្មដែលប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បង្ហាញពីប្រភេទនិងបំណែកជាក់លាក់នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាជីវកម្មបានប្រមូលអំពីអ្នកប្រើប្រាស់។

ស្នើសុំឱ្យអាជីវកម្មលុបចោលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាជីវកម្មបានប្រមូល។

ស្នើសុំថាអាជីវកម្មដែលលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កុំលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំយើងមានមួយខែដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើសិទ្ធិទាំងនេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

សិទ្ធិការពារទិន្នន័យ GDPR

យើងចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកបានដឹងអំពីសិទ្ធិការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់។ អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗមានសិទ្ធិទទួលដូចតទៅនេះ៖

សិទ្ធិទទួលបាន - អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងអាចគិតប្រាក់បន្តិចបន្តួចសំរាប់សេវាកម្មនេះ។

សិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវ - អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងកែតម្រូវរាល់ព័ត៌មានដែលអ្នកជឿថាមិនត្រឹមត្រូវ។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងបំពេញព័ត៌មានដែលអ្នកជឿថាមិនពេញលេញ។

សិទ្ធិក្នុងការលុបបំបាត់ - អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់។

សិទ្ធិក្នុងការដាក់កម្រិតដំណើរការ - អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងដាក់កម្រិតដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់នឹងដំណើរការ - អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់ចំពោះការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់។

សិទ្ធិទទួលបានភាពងាយស្រួលនៃទិន្នន័យ - អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងផ្ទេរទិន្នន័យដែលយើងបានប្រមូលទៅអង្គការផ្សេងទៀតឬដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំយើងមានមួយខែដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើសិទ្ធិទាំងនេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មានកុមារ

ផ្នែកមួយទៀតនៃអាទិភាពរបស់យើងគឺការបន្ថែមការការពារដល់កុមារនៅពេលដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។ យើងលើកទឹកចិត្តដល់មាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលឱ្យសង្កេតមើលចូលរួមនិង / ឬតាមដាននិងដឹកនាំសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេ។

cams4less.com មិនប្រមូលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដោយចេតនាពីកុមារអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំទេ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាកូនរបស់អ្នកបានផ្តល់ព័ត៌មានប្រភេទនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង យើងសូមលើកទឹកចិត្តយ៉ាងមុតមាំឱ្យអ្នកទាក់ទងមកយើងភ្លាមៗ ហើយយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បី យកព័ត៌មានបែបនេះចេញពីកំណត់ត្រារបស់យើងភ្លាមៗ។